Etkinliklerimiz

Hayat anaokulu olarak okul öncesi eğitim süresince çocuklarımızı ilköğretime hazırlarken paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bir eğitim öğretim ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız. Okulumuzda okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Çocuklarımızı yenilikçi, çalışkan, değerlerine sahip çıkan; kendine ve çevresine saygılı, sevmeyi bilen, doğaya ve çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, soru sorabilen, problem çözebilen, araştıran, kendi haklarını bilen ve sorgulayabilen spor yapan, akademik anlamda donanımlı,anadilini güzel kullanan, değerlerimize hakim ve kendini ifade edebilen iç dünyası zengin bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.  Bu dönemi, çocuklarımız için yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak öngördüğümüz için, okulumuz uygun fiziksel şartlarda düşünülmüş olup anaokulu olarak inşa edilmiştir ve çocukların tüm gelişim alanlarına uygun eğitim-öğretim programı ile eğitim vermektedir.

08.00-18.00 saatleri arasında eğitim öğretim yapan okulumuzda sınıflarımız yaş gruplarına göre ayrılmış olup, farklı ilgi köşeleri ve materyallerle zenginleştirilmiştir. Tüm sınıflarımızda okul öncesi öğretmenliğinden mezun sınıf öğretmeni ve çocuk gelişimi mezunu  öğretmen arkadaşlarımız eşliğinde eğitim verilmektedir. 5 ve 6 yaş sınıflarımızda bir sınıf öğretmeni bir de İngilizce öğretmeni ile, tüm gün İngilizce öğrenen, ön yargıları kırılmış, dile karşı yatkınlık kazanmış, İngilizce konuşabilen ve anlayan öğrenciler yetiştiriyoruz.

Okulumuzun  bahçesi çocukların her türlü oyunu oynamalarına ve etkinlikler yapabilmelerine; piknikler ve şenlikler düzenlemeye, tüm özel günleri kutlamaya imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları “Aktif Öğrenme”yi destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim programımız Aktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri ile Proje Tabanlı Eğitim Modeli üzerine kurulmuştur.

Grup öğretmenlerinin yanı sıra ek program olarak çocuklarımıza;

Yabancı Dil(İngilizce)

Sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimizin yanında bir İngilizce öğretmeni ile, tüm gün İngilizce öğrenen, ön yargıları kırılmış, dile karşı yatkınlık kazanmış, İngilizce konuşabilen ve anlayan öğrenciler yetiştiriyoruz.                                                

Bale-Jimnastik-Tenis-Yüzme
Yıl boyunca farklı zamanlarda devam eden etkinliklerimizde, çocuklarımızın beden ve duygularını keşfetme, kullanma ve farklı bir spor dalını öğrenmelerine yönelik programları içermektedir.                                                                                            
Müzik

Çocukta dil gelişimi okul öncesinde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en güzel araçlardan biri de şarkılardır. Çocukların sosyalleşmesi, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanır. Ritim çalışmaları, ses çalışmaları, tempo, dramatizasyon, yaratıcı dans, orff ve çeşitli müzik aletleri çalma çalışmaları yapılır. 

Yaratıcı Drama Çalışmaları
Yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların esas alındığı bu programda, çocuklarımızın uzman eğitmenler aracılığıyla kendi iç duygularını keşfetmesi ve özgür davranması sağlanır. 
Oyun ve Hareket
Oyun, sadece çocukların değil; yaşam boyu bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocuk, çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar, öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirir ve zenginleştirirler. Çocuk kendini daha iyi ifade etmeyi, başkalarının tercihlerine saygı duymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi, iş birliği yapmayı, kurallara uymayı, lider olmayı, lideri izlemeyi, büyük ve küçük kaslarını etkin olarak kullanmayı oyun oynayarak öğrenir. Kurallı oyunlar, geleneksel oyunlar, bahçe oyunları, grup sınıf ve salon oyunları ve hayal oyunlarıyla çocukların gelişimleri desteklenmektedir.
[/text_box]
Alan Gezileri - Gözlem Aktiviteleri
Çocuklarımızın estetik ve görsel yeteneklerinin geliştirilmesi ve değişen ortamlarda davranış biçimlerinin oluşması amacıyla çocukların ilgisini çeken ve projelerimizle ilgili olan mekânlara geziler yapılır. Böylelikle çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Uzay merkezi, doğa gezileri, çeşitli sanat gezileri ile çocuklarımızı sosyal hayata da hazırlayan gezilere gidiyoruz. 
PDR çalışmaları
Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Çeşitli öğrenci tanıma yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler doğrultusunda yönlendirme, destekleme ve veli bilgilendirme çalışmaları yapılır. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilir.
Aile Katılımı Çalışmaları
Aile katılımı ile okul ve aile arasında daha iyi bir iletişim kurulması sağlanmaya çalışılır. Aileler, okulun işleyişi ve eğitim programları ile ilgili bilgiler öğrenirler; çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoşça zaman geçirirler. Eğitime aileleri de dâhil etmek amacı ile ev çalışmaları ve proje konuları aile katılım çalışmaları ile desteklenmektedir.
[/text_box] [/text_box]
Türkçe Dil Etkinliği
Türkçe dil etkinlikleriyle öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşma kendini doğru ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, problem çözme, yaratıcı ve farklı düşünme becerisi sağlama, dinleme, hayal gücü geliştirme, verilen konu hakkında tartışma ve görüşünü savunma, fikir belirtme, akıcı ve hızlı düşünme, paylaşma ve sıra bekleme becerileri kazanmaları hedeflenir. Türkçe dil etkinlikleri; Şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu, pandomim, hikâye oluşturma, hikâye anlatma, kukla gösterileri, taklit oyunları, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, grup sohbeti vb. gibi etkinliklerdir.
Fen ve Matematik Etkinliği
Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma ve inceleme yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflama, sıralama, gruplama, kopyalama,labirent, örüntü vb. çalışmaları yaptıkları bir zaman dilimidir. Bu çalışmalarla çocukların dikkatlerini yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak, Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek, Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak için GEMS proje çalışmalarına yer verilmektedir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımaktadır.  Ayrıca bu etkinlik içinde mutfak çalışmaları yapar, doğa yürüyüşlerine çıkarlar. Okula davet edilen konuklardan bilgi alırlar. Çocuklarımızın merak duygusu yapılan farklı deneylerle desteklenir.